Government of Yukon Socio-Economic Web Portal

Takhini

Average Price of Single Houses Sold ($000)

YearQ4Q3Q2Q1
2019x546.0521.0x
2018xxxx
2017xxxx
2016xxxx
2015439.9421.6397.0x
2014xxxx
2013xxxx
2012xxxx
2011x445.8462.8x
2010367.8367.9xx
2009279.3xxx
2008xxxx
2007x323.4xx
2006xx264.3x
2005xxxx
2004xxxx
2003xx166.4x
2002x142.4xx
2001x107.8xx
2000x163.7161.8x
1999xx145.4x
1998xx156.598.5